Forside LYSABILD-SKOVBY landvindingslag.

Referat fra generalforsamlingen i Lysabild – Skovby Landvindigslag den 14.03.17, se under fanebladet Generalforsamling
Byrådet beslutning den 3.5.2017 vedr. vandløbssagen, se under fanebladet Nyhedsbreve
 

Nyt fra Generalforsamlingen den 14.3.2017 på Skovby Kro

Konstituering efter generalforsamling, se under fanebladet "Bestyrelsesmøde"

Bestyrelsen er opdateret, se under bestyrelse.

Referatet  udlægges senere, når det er udfærdiget.

 

Retur til Grundejerforeningen