Forside LYSABILD-SKOVBY landvindingslag.

Nyt fra Generalforsamlingen den 14.3.2017 på Skovby Kro

Konstituering efter generalforsamling, se under fanebladet "Bestyrelsesmøde"

Bestyrelsen er opdateret, se under bestyrelse.

Referatet  udlægges senere, når det er udfærdiget.

 

Retur til Grundejerforeningen